GABINET
Rejestracja-Lokalizacja
EKG 
ECHO SERCA
HOLTER
PRÓBA WYSIŁKOWA
Praca naukowa
PUBLIKACJE
Kardiologia Kielce
STRONA GŁÓWNA

Prywatny Gabinet Kardiologiczny

dr n. med. specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
Katarzyna Ciuraszkiewicz
Lekarz Kardiolog Kielce 
25-017 Kielce,     ul. Paderewskiego 4a/12,      tel. 532-263-133
e-mail: kardiologiastrona@gmail.com

Wykaz publikacji dr n. med. Katarzyny Ciuraszkiewicz

1.  Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku z zatorowością płuca u chorego z poprzecznym zapaleniem rdzenia w przebiegu posocznicy. Skuteczne leczenie heparyną. - Janion M., Ciuraszkiewicz K., Wożakowska - Kapłon B., Kryczka W., Słomkowski Z. - Kardiol. Pol. 1998, 49, 446-449.
2.  Przebieg szpitalny i rokowanie odległe u pacjentów z zawałem serca ściany dolnej i ze współistniejącym zawałem prawej komory. - Janion M., Ciuraszkiewicz K., - Pol. Przegl. Kardiol. 1999, 1, 23-32.
3.  Zawał prawej komory - patofizjologia, obraz kliniczny. Rokowanie. - Ciuraszkiewicz K., Janion M. - Pol. Arch. Med.  Wew. 2000, 102, 815-824.
4.  Prognostic significance of ventricular tachycardia or fibrilation complicating acute myocardial infarction. Znaczenie prognostyczne częstokurczu komorowego i migotania komór wikłających ostry zawał serca. - Janion M., Wojtacha P., Szafran M., Ciuraszkiewicz K. - Kardiol. Pol. 2000, 53, 185-193.
5.  Znaczenie obniżonej frakcji wyrzutowej w rokowaniu po zawale serca. - Janion M., Ciuraszkiewicz K., Bąkowski D. - Pol. Arch. Med.  Wew. 2000, 103, 377-382.
6.  Ustawiczny częstoskurcz komorowy u chorego po zawale serca, opanowany farmakoterapią. - Janion M., Sielski J., Ciuraszkiewicz K. - Folia Cardiol. 2000, 7, 141-147.
7. Ostry zatot tętnicy płucnej potwierdzony bezpośrednim uwidocznieniem materiału zatorowego. Acute pulmonary embolism - four case reports. - Janion M., Wożkowska-Kapłon B., Bąkowski D., Bartkowiak R., Ciuraszkiewicz K. - Kardiol. Pol. 2004, 60, 498-503.
8. Anomalie tętnic wieńcowych pod postacią przetok wieńcowo-płucnych - częstość występowania, patofizjologia i znaczenie kliniczne. (Coronary arterial anomaly: coronary artery fistulae - prevalence, pathophysiology and clinical importance). - Janion M., Wesołowska K., Ciuraszkiewicz K., Pigólak K., Gutkowski W. - Folia Cardiol. 2004, 11, 383-387.
9. Hemodynamiczna funkcja lewego przedsionka u pacjentów z blokiem przedsionkowo- komorowym II i III stopnia po wszczepieniu stymulatora na stałe. - Sielski J., Gawor Z., Janion M., Piotrowski G., Ciuraszkiewicz K., Markuszewski L. - Ulrasonografia 2005, 20, 38-42.
10. Przetoka lewa komora - zatoka wieńcowa - lewy przedsionekjako powikłanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia zastawki mitralnej serca u 22-letniej kobiety. (Left ventricle - coronary sinus - left atrial fistula as a complication of mitral valve infective endocarditis in a 22 year old female). - Janion M., Kurzawski J., Ciuraszkiewicz K. - Kardiol. Pol. 2005, 63, 98-100.
11. Ostre rozwarstwienie aorty piersiowej u 34-letniej kobiety w 38 tygodniu ciąży. (Acute aortic dissection in a 34 year old pregnant women). - Janion M., Sadowski J., Janion- Sadowska A., Sadowski M., Ciuraszkiewicz K., Sielski J. - Kardiol. Pol. 2006, 64, 183-188.
12. Myocardial asynchrony in patients with postinfarction intraventricular conduction defects. - Janion M., Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Grabowska U., Gawor Z. - Echocardiography 2007, 24, 1029-1034.
13. Post-myocardial infarction intraventricular conduction defects and B-type natriuretic peptyde levels. - Ciuraszkiewicz K., Janion M., Sielski J., Dudek D., Gawor Z. - Clin. Cardiol. 2007, 30, 001-006.
14. Serum BNP as a marker of myocardial asynchrony in patients with post MI intraventricular conduction defects and normal left ventricular ejection fraction. (W trakcie odpowiedzi dla recenzentów) - Ciuraszkiewicz K., Janion M., Dudek D., Sielski J., Gawor Z.
15. Dispersion of P-wave vector duration and P-wave vector in patients with atrial septal aneurysm.. - Janion M., Kurzawski J., Sielski J., Ciuraszkiewicz K., Sadowski M., Radomska E. - Europace 2007, 9, 471-474.
16. Does permanent cardiac stimulation through atrial natriuretic peptide secrection influence the basic parameters of renal function? - Sielski J., Janion M., Gawor Z., Bobiarski J., Ciuraszkiewicz K. - Cardiol J. 2007, 14, 568-572.
17. Sepsis complicating gigant cardiac myxoma. - Janion M., Sielski J., Ciuraszkiewicz K., - Am. J. Emerg. Med. 2008, 26:387 . e3 - 4

Referaty na kongresach:
1. Myocardial asynchrony in patients with postinfarction intraventicural conduction defects.  Europace 2007, the Meeting of the European Heart Rythm Association. - Janion M., Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Grabowska U., Gawor Z. -  24 - 27 June 2007, Lisbon, Portugal, Europace 2007, Suppl. 9 (540) III-124.
2. Post-myocardial infarction intraventricular conduction defects and brain natriuretic peptide levels. Europace 2007, the Meeting of the European Heart Rythm Association. - Ciuraszkiewicz K., Janion M., Sielski J., Dudek D., Gawor Z. - 24 - 27 June 2007, Lisbon, Portugal, Europace 2007, Suppl. 9 III-91.,
3. Serum BNP as a marker of myocardial asynchrony in patients with post MI intraventricular conduction defects and normal left ventricular ejection fraction. - Ciuraszkiewicz K., Janion M., Dudek D., Sielski J., Gawor Z. -  Euroecho 2007 No 50996
 


Kursy i szkolenia dla Fizjoterapeutów, rehabilitacja - Fizjoterapia kursy